Dây chuyền sản xuất

 

 

Lễ tân công ty

Dongguan Ruizhou Automation Technology Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 

 

Phòng tiếp tân

Dongguan Ruizhou Automation Technology Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 1

 

 

Phòng họp

Dongguan Ruizhou Automation Technology Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 2

 

 

Phòng Demo

Dongguan Ruizhou Automation Technology Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 3

 

Văn phòng

Dongguan Ruizhou Automation Technology Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 4

 

 

Xưởng

Dongguan Ruizhou Automation Technology Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 5

 

Dongguan Ruizhou Automation Technology Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 6

 

Dongguan Ruizhou Automation Technology Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 7

 

OEM/ODM

Dongguan Ruizhou Automation Technology Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0

Nghiên cứu và phát triển

 

Triển lãm Productronica Trung Quốc

 

Dongguan Ruizhou Automation Technology Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 

Dongguan Ruizhou Automation Technology Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 1

 

Dongguan Ruizhou Automation Technology Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 2

 

Dongguan Ruizhou Automation Technology Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 3

 

Dongguan Ruizhou Automation Technology Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 4

 

Dongguan Ruizhou Automation Technology Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 5