Thông báo về kỳ nghỉ cho ngày Quốc khánh

September 10, 2019

tin tức mới nhất của công ty về Thông báo về kỳ nghỉ cho ngày Quốc khánh

 

Thông báo về kỳ nghỉ cho ngày Quốc khánh

 

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ nghỉ lễ 5 ngày cho Quốc khánh từ ngày 01 tháng 10.đến 05/10, chúng tôi sẽ hoạt động trở lại vào 06/10/2019.
 
Sự hiểu biết của bạn sẽ được đánh giá cao nếu kỳ nghỉ của chúng tôi mang lại cho bạn bất kỳ sự bất tiện nào.
 
 
RZT 瑞 舟